Кабинет сэнс

Бүтээгдэхүүний жагсаалт
FV-12NS3  / FV-15NS3
 • 220V 50Hz/60Hz
 • Удаан эдэлгээ даах чадвартай AС мотор
 • Хос сирроко сэнс
 • Тэжээлийн блок
 • Дуу чимээ бага
 • Авсаархан

Техникийн үзүүлэлт:

Хэмжээ:

Ажиллагааны график:

FV-18NS3
 • 220V 50Hz/60Hz
 • Удаан эдэлгээ даах чадвартай AС мотор
 • Хос сирроко сэнс
 • Тэжээлийн блок
 • Дуу чимээ бага
 • Авсаархан

Техникийн үзүүлэлт:

Хэмжээ:

Ажиллагааны график: