Сорох сэнс

Бүтээгдэхүүний жагсаалт
AC МОТОР –FV-17CU7
 • 220V 50Hz/60Hz
 • Салхины хүчийг тохируулж болно
 • Төхөөрөмжийн эдэлгээг уртасгах сайн тосолгоотой бөмбөлөгөн бул
 • Taper blade сирроко сэнстэй

Ажиллагааны график:

Техникийн үзүүлэлт:

Хэмжээ:

AC МОТОР – FV-24CU7 / FV-24CD7 / FV-24CH7
 • 220V 50Hz/60Hz
 • Төхөөрөмжийн эдэлгээг уртасгах сайн тосолгоотой бөмбөлөгөн бул
 • Салхины хүчийг тохируулж болно
 • Taper blade сирроко сэнстэй

Ажиллагааны график:

Техникийн үзүүлэлт:

Хэмжээ:

DC МОТОР – FV-24JA2
 • 220V 50Hz/60Hz
 • Тогтмол агаарын урсгал
 • Салхины хүчийг тохируулж болно
 • 15 минутын давтамжтай
 • Дуу чимээ багатай
 • Taper blade сирроко сэнстэй

Ажиллагааны график:

Техникийн үзүүлэлт:

Хэмжээ:

DC МОТОР – FV-24JR2
 • 220V 50Hz/60Hz
 • Тогтмол агаарын урсгал
 • Салхины хүчийг тохируулж болно
 • 15 минутын давтамжтай
 • Автомат хөдөлгөөн мэдрэгч
 • Дуу чимээ багатай
 • Taper blade сирроко сэнстэй

Ажиллагааны график:

Техникийн үзүүлэлт:

Хэмжээ: