a

  1. Авто машины хаалгыг санамсаргүй байдлаар удаан хугацаанд дутуу хааж орхих:Энэ нь хүлээлгийн горимд хэт их цэнэг алдалт үүсгэдэг.
  2.  Машины салоны гэрэл болон гадна хол ойрын гэрлийг асаалттай орхих
  3. Удаан хугацаанд /хэдэн долоон хоногоор/ асаахгүй орхих:Машин асаалттай бус тохиолдолд аккумуляторын зарцуулалт явагдаж байдаг бөгөөд энэ удаан үргэлжилсэн тохиолдолд машиныг асаах хэмжээнээс буюу 11.8в-с багасаж цэнэг алдалт үүсдэг.
  4. Генератор буюу жанамны ажиллагаа дутуу ажиллах нь аккумуляторт шаардлагтай цэнэг өгөхгүй бөгөөд дутуу цэнэглэлтээс болж нуралт үүсдэг.
  5. Машины туулах зай хэт богино байх үед аккумулятор гүйцэт цэнэг авч чадалгүй суулт өгч ихэлдэг.
  6. Машинд тохиромжгүй ампер том эсвэл жижиг аккумулятор ашиглах аккумуляторыг ажиллагаанд шууд нөлөөлдөг.Энэ нь хэт цэнэглэлт болон машины асаалттай бус үеийн хэрэглэлээг хангаж чадахааргүй цэнэг алдалт үүсдэг.
  7. Аккумуляторын клем буюу + – шон бохирдолтой / зэв,тунадас/үүссэн тохиолдол цэнэг авалт,дамжуулалт бага байдаг.
  8. Аккумулятор болон клемны холболт сул байх:
  9. Хэт хуучин аккумулятор дахин ашиглах